Produkter

Scanvaegt 3800

Robust golvvåg för nedbygg-ning eller friliggande placering

Scanvaegt 3200

Golvvåg för vägning av skänkvagn eller annan typ av vagn.