ScanX.Net Recycling Management

ScanX.Net Recycling Management

Passagesystem för Återvinningscentraler

Systemet består av programvara, trafikbommar samt besöksterminaler. Som ID bärare använder systemet vanliga körkort för privatpersoner vilket ger många fördelar både kostnadsmässigt och administrativt.

ScanX.Net Recycling Management registrerar alla besök från både företag och privatpersoner man ställer enkelt in i systemet vad som gäller för olika kundgrupper i form av antal fria besök, betalningssätt mm. Dessutom får man en suverän överblick över besöksflödet till anläggningen och hur detta fördelas över tiden.

När besökaren anländer till anläggningen läser denne sitt kort i  terminalen som är placerad vid bommen. Privatpersoner använder sitt körkort medans företag och verksamheter använder ett separat företagskort.

På den tydliga färgskärmen på  terminalen ges all information till besökaren om dennes besöksstatus, eventuella kostnader som faktureras mm. Det går även at tillkalla hjälp via knapp som påkallar personal.

Det finns även möjlighet till trafikstyrning i systemet genom att man kan ställa in hur många bilar som får vistas inne på ÅVC:n samtidigt. Även här ges tydlig information till besökaren via skärmen på terminalen.

Scanvaegts ÅVC-system är ett effektivt verktyg att skilja verksamhetsavfall från privatavfall och ger dessutom en bättre arbetsmiljö för personalen på anläggningen.

ScanX.Net Recycling Management-systemets finns även i en light version där man endast registrerar företagspassager och inte använder bommar och registrering för privatpersoner.

Kontakta din konsult - eller ring 031 709 07 07

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Försäljningschef

Patrik Wahlgren
+46 70-630 5460

p.wahlgren@scanvaegt.se

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Industri Syd

Richard Erpén
+46 70 630 1173

r.erpen@scanvaegt.se

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Industri Väst

Johan Söderström
+46 (0)70 630 22 91

j.soderstrom@scanvaegt.se

Du är också välkommen att kontakta oss via e-mail