Om Service

Större driftsäkerhet och bättre resultat

Med en kompetent servicepartner

Driftsäkerheten är avgörande för verksamhetens effektivitet och därmed också för resultatet. Om inte en produktionsanläggning regelbundet underhålls, slits den ut mer och mer, med kostsamma driftstopp som följd.

Ett serviceavtal med Scanvaegt ger dig ett noggrant underhåll och, vid akut behov, ”förstahjälpen” – det optimerar driftsäkerheten och ökar livslängden på din produktionsanläggning.

Som producent och distributör av utrustning för vägning, kontroll, paketering och etikettering samt IT-system följer vi noga utvecklingen inom olika branschers produktionsmetoder och dess krav på tillförlitlig produktionsutrustning.

Rikstäckande Service
Vi kan därför erbjuda omfattande service- och supportfunktioner som är tillgängliga för dig, oavsett var i landet du befinner dig.

Vi är snabbt på plats hos dig, eftersom vi rycker ut från våra lokala servicecentra.

Ett serviceavtal ger dig största möjliga trygghet. Avtalets omfattning sätts samman så att det tillgodoser alla individuella önskemål om driftsäkerhet.

Detta ger kontroll över dina underhållskostnader och ett optimalt utnyttjande av anläggningen.