Nyheter

Här kan du läsa några av de senaste artiklarna och pressreleaserna om nya produkter, system samt olika lösningar.

Scanvaegt firar 20 år

Scanvaegt firar 20 år

Scanvaegt Systems startade sin verksamhet i Sverige 1997 med ambitionen om att bli marknadsledande leverantör av högkvalitativa produkter och lösningar för den svenska industrin inom sitt register. Vi skapar kundnytta genom att vi ser helheten utan att för den skull mista detaljkunskapen, som är viktig för att kunna leverera till kunder inom vitt skilda branscher och med specifika krav och behov.


"Innovation – perfektion – dedikation" är ledord vi implemeterat i verksamheten, var för sig och tillsammans, sammanfattar de värden, vi som företag och arbetsplats står för.

Innovation – Scanvaegt Systems är ett innovativt företag som hela tiden utvecklar nya lösningar och system som stärker våra kunders effektivitet och konkurrenskraft.

Perfektion – Lösningar från Scanvaegt Systems är gjorda för att fungera perfekt dag efter dag, år efter år. Ett av marknadens bästa serviceteam står för underhållet.

Dedikation – Lösningar och system från Scanvaegt System kan skräddarsys efter den enskilda kundens behov och önskemål.


Scanvaegt Systems är ett stabilt bolag med mycket god tillväxt som står väl rustade för framtiden. Sedan starten 1997 haft vi redovisat svarta siffror, något vi är oerhört stolta över, en trend vi har som ambition bevara. Under våra 20 år på den svenska marknaden har Scanvaegt Systems inte bara ökat i omsättning och resultat, personalstyrkan har även den vuxit och idag är vi 35 personer på 4 orter (med tillhörande servicekontor på ytterligare 4 orter) som ombesörjer försäljning, service och administration. Vi möter framtidens utmaningar genom att målinriktat utveckla nya och lönsamma lösningar med nytta för våra kunder.
 

Tillbaka.