Kategori

Scanvaegt Systems är ”solution provider” av kompletta linjer för etikettering av både produkter, kollin och pallar. Våra etiketteringslinjer inkluderar såväl maskinvara som IT-system och trådlösa nätverk och kan även omfatta funktioner för bl.a. kontrollvägning, kvalitetskontroll, sortering och metalldetektering.

Etikettering

Vårt produktprogram är brett och därför kan vi ta fram flexibla lösningar särskilt anpassade till kundens produktion. Med en Scanvaegtlösning kan man applicera etiketter på både produkter, lådor och pallar samtidigt som man får överblick och ökad effektivitet.

Automatisk vikt-/prismärkning

Automatiska system för dynamisk vägning, utskrift och applicering av etiketter på produkter.

Etiketten kan placeras på produktens ovansida, långsida och/eller undersida eller över tre av produktens sidor.

Se Produkter
Automatisk märkning

Automatiska system för utskrift och applicering av etiketter på produkter.

Etiketten kan placeras på produktens ovansida, undersida, ovan- och undersida samtidigt, på en eller två sidor eller över tre av produktens sidor. Etiketten kan också appliceras runt om runda produkter.

Se Produkter
Märkning av kolli, kartong, låda

Robusta etiketteringssystem för automatisk utskrift och applicering av etiketter på kartonger, plastbackar, lådor, säckar o. dyl.

Etiketten placeras på kortsida, långsida eller ovansida. Systemen kan omfatta streckkodskontroll, viktkontroll med ev. kassering, orderdatakontroll, förslutningsetikett.

Se Produkter
Märkning av pallar

Automatiska pallmärkningsstationer som skriver ut och applicerar EAN128-etiketter på två av den färdigpackade pallens sidor och sedan kontrollerar streckkodens kvalitet.

Kan integreras i existerande palleteringslinjer.

Se Produkter
Etikettprintrar

Robusta etikettprintrar för utskrift av både ID-etikett, försäljningsetikett, dekorationsetikett, kollietikett och/eller palletikett.
 

Se Produkter
Behov av vägledning?

Ring Stefan Hagman på tel. 0706 30 88 18