Kategori

Scanvaegt Systems levererar system för inspektion och kontroll av en lång rad parametrar, exempelvis vikt, volym, metallrester, främmande föremål, etikettinnehåll, etikettplacering och streckkod. 
Om produkten inte uppfyller kraven sorterar inspektionssystemet bort den och medverkar därmed till högre livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.

Inspektion

Våra inspektionssystem kontrollerar att produktens innehåll och utseende uppfyller de angivna kriterierna och sorterar bort produkten om så inte är fallet. Systemen kan hantera färska, frusna, våta och torra produkter förpackade i tråg, påsar, burkar, askar och lådor.

Checkvågar

Säkra viktkontrollsystem som förhindrar varor med över- eller undervikt och som ser till att varorna följer e-vägningsreglerna.

Systemen kan även styra påfyllningsprocessen och byggas ut med integrerad metalldetektor.
 

Se Produkter
Metalldetektorer

Metalldetektorer med hög detekteringsförmåga som eliminerar metallförorenade varor.

Metalldetektorerna kan hantera såväl vätskor och mos, pulver och granulat som små tabletter och piller och kan användas inom livsmedels-, textil- och läkemedelsindustrin.

Se Produkter
Vision kontrollsystem

Visuella kontrollsystem kontrollerar alla produktförpack- ningars fysiska skick och sorterar bort dem om de inte uppfyller fördefinierade inställningar och krav.

Systemet kan kontrollera t.ex. streckkodens läslighet, etikettposition, förpackningsmått, text och pris på etiketten och flera andra kritiska punkter.
 

Se Produkter
Röntgen-system

Röntgensystemet utför en effektiv kontroll som identifierar och sorterar bort varor som är förorenade med främmande föremål såsom metall, glas, stenar, benbitar, plast och gummi.

Systemet kan även detektera andra produktmängder som antal, zon-massamätning och enhetlig form.

Se Produkter
Behov av vägledning?

Ring Mikael Hallenborg på tel. 0767 66 88 48