1 2 3 4

Med Bilwincos multiheadvåg har Kebco Kebab den mest effektiva vägningslösningen som klarar portioneringen utan problem - med en vägningshastighet upp till 1500 kg per timme.

Färdigpackad kebab på bara 4 minuter

"Tidigare producerade vi 170 kg per anställd i den manuella produktionen - idag har vi nått 1000 kg per anställd. Bilwincos multiheadvåg kan hantera våra kebabstrimlor med en vägningshastighet upp till 1500 kg per timme".

Alexander Karasar, Operativ Manager, Kebco Kebab Company AB

Kebco Kebab Company AB satsar på kvalitet – det gäller inte bara råvaror, hygien, miljö och service, också hela produktionsprocessen. All produktionsutrustning optimeras, vilket innebär att framställningen av kebab – från färs till färdigpackad produkt – klaras av på bara 4 minuter.

Snabb och automatisk process, fri från föroreningar
Baserat på egna innovativa lösningar producerar Kebco Kebab Company tunna, enhetligt grillade kebabstrimlor under varumärket ”Jasmins” i en automatisk, föroreningsfri process. Processen från färsk råvara till färdig produkt tar bara 4 minuter – köttet formas, grillas och kyls ned till - 2°C.

Därefter fortsätter det djupfrysta kebabköttet på transportörerna till en Bilwinco multihead våg för portionering. Multihead-vågen, som levereras av Scanvaegt Systems, har 20 vågskålar som väger och automatiskt delar kebabstrimlorne i 1500g och 400g portionspåsar ned i en påsmaskin.

Effektiv vägning och portionering
Eftersom kebabstrimlor är rika på fett och samtidigt ganska långa - från 100 till 200 mm - kan de vara lite besvärliga produkter att framföra och väga eftersom de tenderar att fastna. Men tack vare den effektiva vibratortekniken och speciella fördelningsrullarna på Bilwincos multiheadvåg, sker portioneringen utan problem med en vägningshastighet upp till 1500 kg per timme.

Operativ Manager Alexander Karasar berättar; "Tidigare producerade vi 170 kg per anställd i den manuella produktionen - idag har vi nått 1000 kg per anställd. De grillade kebabstrimlorna kommer i ett konstant flöde. Därför är vi beroende av att processen fortsätter att ske snabbt och effektivt, så att vi undviker produktionsstopp. Med Bilwincos multiheadvåg har vi den mest effektiva vägningslösningen som kan hantera våra kebabstrimlor och hålla produktionen igång”.

Högre produktivitet
”Vi arbetar målinriktat med att optimera produktionen. För att öka produktiviteten och effektivisera arbetet med att packa kebabköttet bestämde vi oss för att investera i en Bilwinco multihead våg. Detta har inneburit att vi nu hanterar en produktionsvolymen på 150 ton per månad,” förklarar Alexander Karasar och fortsätter; "Samtidigt har multihead vågen inneburit att vi har uppnått en produktionsförbättring på 10-12% och kan spara 2 personer i produktion”.

Kameran garanterar snabbt ingripande
Multihead-systemet är även utrustat med kameraövervakning, så att du snabbt kan ingripa vid problem. Kameran är placerad ovanför multiheadvågen och ger en fullständig översikt över vibratorerna och vägningsbehållarna.

Utökad kvalitetskontroll
Kebco Kebab har fokus på hög produktkvalitet och har därför integrerat en Loma röntgenmaskinen för automatisk inspektion i produktionslinjen efter multihead vågen – här kontrolleras alla påsar med kebab och sorteras bort om de innehåller främmande föremål.

En växande verksamhet
Kebco Kebab Company AB grundades av VD Önder Tulunay och 2 partners 1993 och sedan dess har bolaget varit i ständig tillväxt och har i dag 45 anställda.
Kebco var bland de första i världen att framställa kebabstrimlor med denna process. Önder Tulunay utvecklade en unik maskin, som grillar kebabköttet till perfektion, efter ha tillagt sin egna hemliga kryddblandning. År 2001 lanserade de också en kvalitetssäkring av produktionen som säkerställer att kebabköttet håller högsta kvalitet.

Nya utvecklingsprojekt i framtiden
Kebco Kebab Company AB har med deras effektiva produktion med fokus på både kvalitet, smaksättning, processhastighet och produktionsutrustning skapat ett totalt koncept för produktion av kebab. Konceptet har patenterats av företaget under namnet "Kebco Process", som de för närvarande erbjuder andra företag på franchise-basis – Kebco Kebab tecknade bl.a. nyligen ett franchiseavtal med en tysk kebabproducent.

+ Läs mer

Bli inspirerade av våra koncept och lösningar

Vill du veta mer?

Mikael Hallenborg
+46 76-766 8848

m.hallenborg@scanvaegt.se