1 2 3

Bergfalk & Co ligger i framkant av de myndighetskrav som finns för spårbarhet av fisk och arbetar idag i ett effektivt system som registrerar all nödvändig spårningsdata och förbinder dem med fisken när de vägs, packas och skickas till kunder.

I framkant av myndighetskrav för spårbarhet av fisk

Allt är korrekt registrerat i spårningssystemet för fisk - vi kan alltid se vilken leverans som gått till vilken kund. Vi är redo och kan idag – per automatik - skicka all nödvändig spårningsdata till Hav & Vatten".

David Bramskog, Logistikchef Bergfalk & Co

Optimering av produktionen
Bergfalk & Co har vuxit ganska snabbt de senaste 6 åren, vilket har skapat en del utmaningar i produktionen.

Logistikchef David Bramskog förklarar; "Vi behövde förbättra effektiviteten och få bättre struktur över processerna i vår fiskproduktion. Hel fisk står endast för en liten del av försäljningen - merparten filéas och förädlar vi själva. Det innebär att 100 artiklar med hel fisk växer till ungefär 2 500 artikelnummer. Så det finns många artikelnummer som vi ska hantera".

På Bergfalk & Co hade man tidigare hanterat batch-nummer på fisk med papper och penna, vilket är svårt med så många artikelnummer. När den svenska fiskemyndigheten (Hav & Vatten) introducerade de nya bestämmel- serna om spårbarhet av fisk, som krävde en utvidgad märkning av fisken beslutade Bergfalk & Co att investera i ett nytt system som kunde hantera både spårbarhet och batch-nummerhantering på ett effektivt och säkert sätt.

Integration till Pyramid
David Bramskog berättar; "Efter att ha undersökt tänkbara leverantörer på marknaden valde vi att investera i fyra packningsstationer från Scanvaegt Systems för vårt fiskpaketering. Varje station består av PlusFlex mjukvarusystem, en bänkvåg med viktindikator och pt9000 industridator och Intermec etikettskrivare i vattentäta skåp".

Via PlusFlex har alla förpackningsstationer integrerats med Bergfalks affärssystem, Pyramid. När operatören startar ett nytt paketeringsjobb laddar Plusflexsystemet ner kundordrarna automatiskt från Pyramid till PlusFlex-systemet. Därefter kan operatören börjar behandla ordern. All data; kund, beställning, artikelnr. och spårningsdata lagras i PlusFlex, som skickar data tillbaka till Pyramid-systemet. Det garanterar snabb och tydlig översikt över statusen för de behandlade beställningarna.

Automatisk registrering av spårning
Idag klarar också Bergfalk & Co märkning av spårbarheten av fisken på ett effektivt sätt. David Bramskog förklarar, "Vi har nyligen lanserat ett nytt KPK-paket (konsumentpaket), som vi märker till butik med streckkoder, vikter, fångstzoner, fångstredskap och övrig nödvändig information. Och det fungerar också bra. Allt blir korrekt registrerat - vi kan alltid se vilken leverans som har gått till vilken kund. Vi är redo och kan idag – per automatik - skicka all nödvändig spårningsdata till den svenska fiskemyndigheten (Hav & Vatten)".

Erfarenhet av systemintegration
Grunden till att välja Scanvaegt Systems som leverantör, berättar David Bramskog; "Vi ville ha en lösning med fullständig integration till vårt affärssystem - och det kunde Scanvaegts PlusFlex-system. Scanvaegt Systems har också stor erfarenhet av att implemetera integration i administrativa system. Vi använder även andra Scanvaegt-system i vår köttproduktion och känner dem som leverantör. "

Scanvaegt-systemet fungerar bra
Fördelen med PlusFlex-systemet är att den har ett användarvänligt operatörsgränssnitt som kan anpassas och göras överskådligt och enkelt. David Bramskog förklarar; "Vi skräddarsydde skärmen så att knapparna passar våra arbetsuppgifter - vilket betyder att det inte blir så många knapptryckningar på operatörens skärm. Våra operatörer är nöjda och tycker att packstationerna fungerar riktigt bra. "

Leverantör av kvalitetsvaror
Bergfalk & Co, som grundades av Anders Gustaf Bergfalk 1840, är en grossist som levererar fisk, skaldjur, fjäderfä, kött, vilt, svamp, bär och ost till restaurang, butik, catering, café och hotell.
Anders Gustaf Bergfalk var ursprungligen "postdiligens" och började på sina resor mellan Göteborg och Stockholm sälja delikatesser som ostron och hummer från västkusten. Sedan dess har bolaget vuxit och omsätter idag ½ miljard kronor och och sysselsätter ca 100 anställda (2016).

Bergfalk & Co är certifierat inom MSC och ASC, vilket ställer höga krav på produkterna och prioritet ligger på kvalitet, ekologi och djurskydd vid val av nya produkter. I sortimentet ingår svenska och utländska kvalitetsprodukter. En stor del av produkterna består av fisk, kött och fjäderfä, vilket Bergfalk & Co själva skär, filéar och förädlar i moderna HACCP-certifierade lokaler.

+ Läs mer

Bli inspirerade av våra koncept och lösningar

Vill du veta mer?

Mikael Hallenborg
+46 76-766 8848

m.hallenborg@scanvaegt.se